פרטים כלליים

תיאור כללי

סטטוס העסק * שדה חובה
פארק תעשייה מבוקש * שדה חובה

כוח אדם

פליטות לאוויר ממתקני ייצור ומקורות נוספים * שדה חובה
האם קיימים אמצעים לנטרול או צמצום פליטות? * שדה חובה
מקורות למטרדי ריח * שדה חובה
מקור למטרדי רעש * שדה חובה

שפכים

האם קיימים שפכי תעשייתים בעסק? * שדה חובה
האם קיימת הפרדה בין שפכים סניטריים לשפכים תעשייתים? * שדה חובה
האם קיימים תשטיפים/ נגר עילי מזוהם מתוך המפעל או מחצר המפעל? * שדה חובה
האם קיים מתקן לטיפול קדם בשפכים? * שדה חובה
האם קיים מפריד שומנים? * שדה חובה

חומרים מסוכנים

היתר רעלים * שדה חובה
האם מיועד להתקיים במפעל שימוש בחומרים רדיואקטיביים? * שדה חובה

פסולת מוצקה

פסולת מסוכנת לפינוי * שדה חובה
Browser not supported